Skip to main content

*Sold* Comfortina 42

1 495 000 SEK

Please scroll down for English version

Comfortina 42 introducerades i slutet av 1990-talet. Den designades av Thomas Bern och byggdes av Comfortbåtar AB i Sverige. Sedan 2013 har produktionen av Comfortina båtar flyttats till Comfortina GmbH i Tyskland.

Comfortina 42 är en snabb, snygg och mycket bekväm båt. Det är designad för att erbjuda goda sjöegenskaper till havs, den har förhållandevis låga fribord och lågt överbygge. C42 är känd för att vara ”en dröm att segla”, särskilt på kryssbogar. Den solida konstruktionen och en layout som inkluderar stora utrymmen för förvaring gör Comfortina 42 till en xlnt båt för kustsegling såväl som för långfärdssegling på de stora haven.

När man går ner i båten möts man av ett öppet utrymme med navigationsplats till styrbord och pentry till babord. ”Owners cabin” ligger i den främre delen av båten och erbjuder en dubbelbädd, sittplats, bra förvaringsutrymmen och egen toa / dusch. En traditionell salong med två soffor och ett fällbart bord, en akterkabin till babord med dubbelkoj. Akterkabinen till styrbord har smal dubbelkoj / bred enkelkoj, denna hytten lämpar sig väl för att användas som ett mycket stort förvaringsutrymme, för t ex segel och annan skrymmande utrustning.

Denna Comfortina 42 levererades 2000. Den har seglats på svenska västkusten under större delen av sitt liv. De nuvarande svenska ägarna seglar i Stockholmsområdet. En båt i mycket fint skick som alltid inomhusförvarats i uppvärmd hall under vintern och underhållits / uppgraderats på bästa sätt av sina (noggranna) ägare.

KEY FACT’S

 • 5-6 kojplatser i tre kabiner
 • Konventionell 19/20 mast, kullagrade travare
 • Storsegel och Genua, kevlar laminat (UK) – 2013
 • 2 x elektriska vinschar (Andersen 58)
 • Elektriskt ankarspel (Lewmar) 60 m kalibrerad kätting- 2020
 • Yanmar 56 hk motor med segelbåtsdrev
 • 3 bladig folding propeller (FlexoFold) – 2020
 • Batteriladdare (LEAB) – 2016
 • Servicebatterier 4 x 110 Ah – 2016
 • Ankarspelbatteri – 2020
 • 2 x Plotter (Furuno touch screen) – 2016
 • Radar (Furuno) – 2016
 • Förvara alltid i uppvärmd hall under vintern

För ytterligare information och bokning av visning vänligen kontakta Berthon Scandinavia!

 

English version

Comfortina 42 was introduced in the end of 1990th. It was designed by Thomas Bern and built by Comfortbåtar AB in Sweden. Since 2013, the production of Comfortina yachts has been moved to Comfortina GmbH in Germany.

The C42 is a fast, good looking and very comfortable yacht. It is a designed to offer good sea going capabilities, it has modest free boards and a sleek coach roof. It is well known amongst sailors being a dream to sail, especially when going upwind. The solid construction and a layout including great space for storage makes Comfortina 42 an xlnt yacht for island hopping as well as for blue water cruising.

Going down the companionway, you arrive in a large, open space with chart table and heads to starboard and galley to port. The owner’s cabin is located in the forward part of the yacht, offering a double berth, a seat, storage and ensuite heads / shower. A traditional saloon with two sofas and a foldable table, an aft cabin to port with double berth and an aft cabin to starboard which can be used for sleeping 1-2 persons or as a huge storage cabin.

This Comfortina 42 was delivered in 2000. It has been sailed on the Swedish west coast for most of its life. The current Swedish owners (third owners) sail in the fresh waters of the Stockholm area. A boat in good condition that has always been stored indoors in a heated shed during the winter and has been maintained / upgraded in a good way by its (careful) owners.

KEY FACT’S

 • Layout: Forward owners cabin with heads/shower, Aft cabin with double berth, Aft cabin with (narrow) double berth for sleeping or huge storage space, navigation table, galley, saloon with 2 x sofas, 2 x heads.
 • Conventional 19/20 mast, keel stepped
 • Main sail and Genua of kevlar laminate (UK sails) – 2013
 • 2 x Electric winches (Andersen 58)
 • Electric windlass (Lewmar) 60 m calibrated chain and anchor – 2020
 • Yanmar 56 hp engine with sail drive
 • 3 bladed folding propeller (FlexoFold) – 2020
 • Battery charger (LEAB) – 2016
 • Service batteries 4 x 110 Ah – 2016
 • Windlass battery – 2020
 • 2 x Plotter (Furuno touch screem) – 2016
 • Radar (Furuno) – 2016
 • Always keep in heated shed during winter

For further information and booking of viewings please contact Berthon Scandinavia!

 

Brand: Comfortina
Model: 42
Location: Stockholm
Length (meters): 12.86
Width (meters): 3.85
Depth (meters): 2.1
Detailed specification: Download
Presented by
Berthon Scandinavia
+46 304 694 000

Contact Berthon Scandinavia