Skip to main content

Gallant 53

$ 430 000

– – – – – Please scroll down for English version – – – – –

Gallant 53 är en riktig klassisk segelbåt. Hon är byggd för att seglas över de stora haven säkert och bekvämt. Gallant 53 är designad av E.G. Van de Stadt. När båten introducerades var den världens största “seriebyggda” glasfiberbåt. Mellan 1966 och 1973 byggdes totalt 22 båtar, antingen som sloop eller ketch, av Southern Ocean Shipyard Ltd och av Tyler’s i England. 1967 belönades Gallant 53 med Lloyd’s Register of Shipping 1968 Yacht Trophy för enastående design, prestanda och hantverk. Det var med en Gallant 53 som Naomi James år 1977 blev den första kvinnan som seglade runt jorden ensam. Hon slog då Sir Francis Chichesters tidigare rekord med två dagar.

För många är denna Van de Stadt design fortfarande en av de mest attraktiva med sina vackra linjer och fantastiska proportioner. En Gallant 53 är en båt som ”sticker ut” varhelst den befinner sig.

Gallant 53, AGLAIA levererades 1968. Den första ägaren seglade AGLAIA från varvet i Storbritannien till USA, därefter har den främst seglat i amerikanska och kanadensiska farvatten. År 2013 köptes AGLAIA av den nuvarande ägarfamilj. Båten är registrerad i USA. Den seglades till Sverige 2018 och har sedan dess använts för familjesegling, några veckor varje sommar, i skandinaviska farvattnen. Under vintern har AGLAIA förvarats i en uppvärmd hall hos Vindö Marin där den också servats och kontinuerligt uppgraderats.

AGLAIA är en ketch, vilket ger möjlighet till mycket flexibel segelföring, beroende på vind- och vågförhållanden. Samtliga segel är rullsegel, North 3di från 2021, som manövreras hydrauliskt. Det finns även två primära elektriska Andersen 58 vinschar.

Motorn är en Yanmar 158 hk som installerades ca 2000 och har ca 900 timmars gångtid. En kraftig bogpropeller installerades 2019. El och elektronik är nyligen uppdaterat och allt utvändigt träverk lackerades 2020.

Interiören är i gott skick, området framför salongen byggdes om av Vindö Marin 2019 och innefattar nu en stor toa med separat duschutrymme samt en främre kadin med dubbelkoj och mycket goda stuvutrymmen.

För alla som letar efter en riktigt fin och vacker klassisk segelbåt, här är den, Gallant 53, AGLAIA!

OBS! Priset för båten är USD 340.000 ex moms. Om en EU medborgare önskar köpa och använda båten i EU ska den importeras till EU, dvs moms och importtull skall erläggas. För en svensk köpare betyder det att priset inklusive moms är ca. USD 430 000 vilket motsvarar ca. 3 700 000 kr.

KEY FACT´S

 • Mycket välskött båt med många uppgraderingar
 • Ketch
 • Hydraulisk segelhantering
 • Main, Mizzen, Genua (North 3di) – 2021
 • 2 x elektriska vinschar (Andersen 58 FST) – 2019
 • Allt utvändigt trä renoverat och lackerat – 2020
 • Yanmar 4LHA-HTP 158 hk, ca 900 timmar
 • Bogpropeller (Side -Power SE 170/250 TC) – 2019
 • 115 V Generator, ca 400 timmar
 • 115V / 220V landströmsystem
 • 2 x Inverter / laddare (Victron) – 2021
 • 3 x Plotter (Raymarine Hybrid touch) – 2019 /2017
 • Radar (Raymarine) – 2017
 • Autopilot (Raymarine) – 2017
 • Dieselvärmare, vattenburen värme 10 kW (Webasto) – 2019
 • Ombyggda ägarkabin med toa / dusch

Vänligen kontakta Berthon Scandinavia för ytterligare info och bokning av visning!

– – – – – English version – – – – –

The Gallant 53 is a true classic yacht. She is built to be sailed across the oceans in a safe and comfortable way. A yacht that allows the crew to enjoy the wind and the open sea during long voyages. The Gallant 53 is designed by the well-known naval architect and yacht designer, E.G. Van de Stadt. When the yacht was introduced, it was the world’s largest ‘series-built’ glass fibre yacht. Between 1966 and 1973 a total of 22 yachts were built as sloop or ketch by Southern Ocean Shipyard Ltd and by Tyler’s in England.

In 1967 the Gallant 53 was awarded the Lloyd’s Register of Shipping 1968 Yacht Trophy for outstanding design, performance, and craftsmanship. It was on a Gallant 53 in 1977 that Naomi James became the first woman to sail around the world single handed. She broke Sir Francis Chichester’s earlier record by two days from his solo round-the-world sailing.

To many people’s eyes, this Van de Stadt design is still one of the most attractive yachts with it´s beautiful lines and superb proportions. A Gallant 53 will be noticed and talked about when she sail along the coast or enters any marina.

The Gallant 53, AGLAIA was launched in 1968. The first owner sailed AGLAIA from the boat yard in UK to US, thereafter it has mainly been sailing in US and Canadian waters. In 2013 AGLAIA was bought by the current owner family. It is a US registered yacht. It was sailed to Sweden in 2018 and has been used for family sailing, a few weeks every summer, in the beautiful Scandinavian waters. During wintertime AGLAIA has been stored inside a heated shed and has been serviced and upgraded by Vindö Marin.

AGLAIA is a ketch, which provides the opportunity for variety of sails for many different conditions of wind and waves. The furling systems are hydraulic and there are two primary electric Andersen 58 winches. Main, Mizzen and Genua is North 3di from 2021.

The 158 hp Yanmar engine was replaced approx. year 2000 and has approx 900 hrs running time. A bow thruster was installed in 2019 to make manoeuvring easy. Most electric equipment and navigation instruments are all recently upgraded.

All outside woodwork has been varnished in 2020.

The interior is in good condition, the area in front of the saloon was rebuilt by Vindö Marin in 2019 to include a large heads / shower cabin a large forward owners cabin, with plenty of storage space.

For anyone looking for a really nice and beautiful classic ocean going yacht with a great reputation, don’t miss out on Gallant 53, AGLAIA!

KEY FACT`S

 • Well kept yacht with many resent upgrades
 • Ketch rigged
 • Hydraulic sails handling
 • Main, Mizzen, Genua (North 3di) – 2021
 • 2 x Electric winches (Andersen 58 FST) – 2019
 • All exterior wood revarnished – 2020
 • Yanmar 4LHA-HTP 158 hp, 900 hrs
 • Bow thruster (Side-Power SE 170/250 TC) – 2019
 • 115 V Generator, 400 hrs
 • 115V / 220V shore power system
 • 2 x Inverter / charger (Victron) – 2021
 • 3 x plotters (Raymarine Hybrid touch) – 2019 / 2017
 • Radar (Raymarine) – 2017
 • Autopilot (Raymarine) – 2017
 • Diesel heater, coolant heating system 10 kW (Webasto) – 2019
 • Rebuilt owners forward cabin with en suite heads / shower

NB! This is an American yacht. The price is USD 340.000 ex EU VAT. Any EU citizen that want to keep and use the yacht in EU should import it to EU and pay VAT and eventual import duties. For a Swedish person this means the price including VAT is approx. USD 430.000 = approx. SEK 3,700,000.

Please contact Berthon Scandinavia for further information and booking of viewing!

 

Brand: Galliant
Model: 53
Location: Vindö Marin, Orust
Length (meters): 16.2
Width (meters): 4
Depth (meters): 2.2
Detailed specification: Download
Presented by
Bo Lennström
+46 701 692 398

Contact Berthon Scandinavia