Skip to main content

Gefion 73

€ 499 000

– – – – – Please scroll down for English version – – – – – 

Gefion 73 är en custom byggd mycket välseglande båt med klassiska linjer. Ritad, konstruerad och byggd i Sverige. Tillverkad enligt American Bureau of Shipping´s normer för offshore racing yachts. Skrovet är byggd i glasfiber med PVC kärna och är utrustad med centerbord som medger variabelt djupgående mellan ca 1,4 m – 4,5 m.

Båten har seglats två gånger över Atlanten och visat mycket goda egenskaper. Gefion är designad för att kunna seglas effektivt av 1-2 personer och för att erbjuda bästa tänkbara komfort för 6-8 personer.

Gefion 73 är fraktionsriggad med mast av kolfiber, 3 spridare och fiol, rod rigg med hydraulisk akterstagsträckare och hydrauliskt uthal. Utöver storsegel och fock medföljer gennaker och stormfock. All segelhantering sker från mittsittbrunnen med hjälp av 12 vinschar placerade inom räckhåll för styrman.

På däck finner man dubbla ankarsystem i fören med två väldimensionerade ankarvinschar och två Bruce ankare. Även i aktern finns ett ankarspel med Bruce ankare. Däcket är målat med ljus non-skid som ger bra grepp i alla väder. På akterdäcket finns två stora stuvutrymmen. Totalt 16 skylights bidrar till god ventilation och bra ljusinsläpp.

Från sittbrunnen finns två ingångar till båten. Den aktre nedgången leder till ett båtens navigations central. Här finner man även en verkstad, en hytt med dubbelkoj, toalett, tvättmaskin och torktumlare samt passage för över/aktre ingång till det längsgående köket på styrbord sida och de två gästhytterna till babord. Den främre nedgången leder ner till den stora salongen som har två soffgrupper med tillhörande bord. Från salongen akterut finner man köket och de två gästhytterna, som har en gemensam toalett med dusch. I fören finns kaptenshytten med kontor, badrum och en stor ”walk in closet”.

Gefion är utrustad med det mesta man kan tänkas behöva. Komplett navigationsutrustning inkluderar radar, autopilot, SSB radio, Iridium satellittelefon och navigationsdator för att nämna något. Motorn är en Perkins 215 hk som tillsammans med den 25 hk hydrauliska nedfällbara bogpropellern ger bra kraft och gör båten mycket hanterbar, även i tajta utrymmen. Ombord finns även en diesel generator, inverters och laddare med hög kapacitet, stor batteribank, air condition i samtliga hytter, värmare, watermaker, ”full size” tvättmaskin och torktumlare, stora kylboxar, diskmaskin och 4-lågig gasolspis…

Utöver de goda segelegenskaperna erbjuder Gefion ett mycket komfortabelt boende för den som planerar leva ombord under längre tider såväl till sjöss, i hamn samt vid ankringsplatser.

KEY FACT’S

 • Välplanerad layout med 4 hytter och bra utrymmen för 6-8 personer
 • Designad för att kunna seglas effektivt med liten besättning
 • Vitlackerad kolfibermast
 • Segelhantering sker från mittsittbrunnen
 • Hydrauliska vinschar
 • Hydrauliskt akterstag och uthal
 • Perkins 215 C
 • Hydraulisk upp- och nedfällbar bogpropeller, 25 hk
 • Air condition
 • Värmesystem
 • Water maker
 • Inverters
 • Batteriladdare
 • 24 V service batterisystem
 • Diesel generator

För ytterligare information och bokning av visning vänligen kontakta Berthon Scandinavia!

– – – – – English version – – – – – 

The Gefion 73 is an elegant custom sailing yacht with classic lines, designed, constructed and built in Sweden. She was manufactured according to the American Bureau of Shipping’s standards for offshore racing yachts. The hull is constructed from fibreglass with a PVC core and is equipped with a centerboard that allows variable draft between about 1.4m – 4.5m.

This yacht has sailed twice across the Atlantic with excellent form. She can be sailed easily and efficiently by a couple and offers comfortable accommodation for 6-8 people

Gefion 73 is fractionally rigged with a carbon fibre mast, 3 spreaders and 1 set of jumpers, rod rig with hydraulic aft stay tensioners and hydraulic outhaul. She comes with mainsail, jib and gennaker. All sail handling is done from the center cockpit with 12 winches placed within reach of the helmsman.

On deck, you will find double anchor systems in the bow with two well-dimensioned windlasses and two Bruce anchors. There is also a windlass with a Bruce anchor on the stern deck. A light coloured, non-skid paint on deck gives good grip in all weathers. There are two large lazarettes on the aft deck. A total of 16 deck hatches contribute to good ventilation and light.

From the cockpit, there are two entrances into the yacht. The aft companionway leads to the yacht’s navigation station. Here you will also find a workshop, a cabin with double berth, toilet, washing machine and dryer as well as a passage to the aft entrance to the longitudinal galley on the starboard side and the two guest cabins to port. The forward entrance leads down to the large saloon, which has two sofas and tables. From the saloon, looking aft, you will find the galley and the two guest cabins, which have a shared heads with shower. In the bow is the captain’s cabin with office, bathroom and a large “walk in closet” and two beds.

Gefion 73 comes very well equipped. Complete navigation equipment includes radar, autopilot, SSB radio, Iridium satellite phone and navigation computer, to name a few. The engine is a Perkins 215hp which together with the 25hp hydraulic folding bow thruster provides good power and makes the yacht very manageable, even in tight spaces. On board there is also a diesel generator, inverters and chargers with high capacity, large battery bank, air conditioning in all cabins, heaters, watermaker, “full size” washer and dryer, large fridges, dishwasher and 4-burner gas stove…

In addition to her excellent sailing performance, Gefion 73 offers very comfortable accommodation for those who plan to live on board for longer periods, whether at sea, in port or at anchor.

Key Facts:

 • Well-planned layout with 4 cabins and ample living areas for 6-8 people.
 • Designed to be able to sail efficiently with a small crew.
 • White painted carbon fiber mast.
 • Sail handling takes place from the center cockpit.
 • Hydraulic winches.
 • Hydraulic aft stay and out haul.
 • Engine – Perkins 215 C.
 • Hydraulic retractable bow thruster, 25 hp.
 • Air conditioning.
 • Heating system.
 • Watermaker.
 • Inverters.
 • Battery charger.
 • 24 V service battery system.
 • Diesel generator.
Brand: One-off
Model: Gefion 73
Location: Göteborg
Length (meters): 22.56
Width (meters): 5.37
Depth (meters):
Detailed specification: Download
Presented by
Magnus Kullberg
+46 79 079 55 45

Contact Berthon Scandinavia