Skip to main content

*Sold* Hallberg-Rassy 45

€ 239 000

– – – – Please scroll down for English version – – – – –

Beskrivning:

Hallberg-Rassy 45 blev snabbt en trendsättare när den lanserades 1988. Totalt byggdes 71 båtar mellan 1988 och 1996. Detta var den första modellen som designades av Germán Frers och det blev en enorm framgång. Inte bara designen var ny och innovativ, detta var också första gången när Divinycell användes som ett isoleringsmaterial för skrovet. Denna modell har också blyköl och robust skrovförstärkare längs- och tvärgående i båten. Hallberg-Rassy 45 är den perfekta blue water cruisern, kombinationen av bra seglingsprestanda och komforten ombord är något du kommer att uppskatta. Detta är en yacht du kan leva på.

Denna Hallberg-Rassy 45 har enbart haft en ägare, och hon är i ett utmärkt skick. Hon kan ses i Svineviken på Orust.

Ägarens kommentar:

Hallberg-Rasssy 45 Tukan är i mycket gott skick, allt underhåll och service utförs av Br. Martinsson Varvs AB. Tukan har varit i vinterförvaring inomhus 7 månader varje år sedan 1993, och i vattnet under de återstående 5 månaderna. Teakdäcket oljas varje år vilket leder till en mycket fin yta med lite slitage.

KEY FACT´S

 • Rullmast med 3 par spridare
 • 7 bäddar i tre kabiner
 • Owner’s cabin med separat toalett/ dusch
 • Mahogny invändig satinlackerad, vad annars…
 • Elektrisk ankarvinsch i för och akter
 • Bogpropeller
 • Volvo TMD31A, 95hk. Endast 3200 timmar
 • Dieselgenerator, Westerbeke
 • Teakdäck
 • Komplett navigationssystem med radar, Raymarine/ Autohelm
 • Djupgående 1,88 m

Vänligen kontakta Berthon Scandinavia för ytterligare info och bokning av visning.

– – – – –  English version – – – – –

DESCRIPTION

Hallberg-Rassy 45 quickly became a trendsetter when it was launched in 1988. A total of 71 boats were built between 1988 to 1996. This was the first model designed by Germán Frers and we must admit that it was a huge success. Not only the design was new and innovative, this was also the first time when Divinycell was used as an insulated material for the hull. This model has also an external lead keel and sturdy hull stiffener along and cross the boat. The Hallberg-Rassy 45 is the perfect blue water cruiser, the combination of good sailing performance and the comfort onboard is something you will appreciate. This is a yacht you can live on.

This Hallberg-Rassy 45 is a first owner yacht, and she is in an excellent condition. The yacht can be seen in Svineviken at Orust.

Owner’s comment

Hallberg-Rasssy 45 Tukan is in very good condition, all maintenance and service work are carried out by Br. Martinsson Varvs AB. Tukan has been in winter storage in a hall 7 months every year since 1993, and in the water for the remaining 5 months. The teak deck is oiled every year which leads to a very nice surface with little wear.

KEY FACT’S

 • Furling mast with 3 pairs of spreaders
 • 7 berths in three cabins
 • Owner’s cabin with separate head/ shower
 • Mahogany interior satin varnished, what else…
 • Electric anchor winch in the bow and stern
 • Bow thruster
 • Volvo TMD31A, 95hp. Only 3200 hours
 • Diesel generator, Westerbeke
 • Teak deck
 • Complete navigation system with radar, Raymarine/ Autohelm
 • Draft 1,88m

For further information and booking of viewing please contact Berthon Scandinavia.

Brand: Hallberg-Rassy
Model: 45
Location: Svineviken, Orust
Length (meters): 14.12
Width (meters): 4.32
Depth (meters): 1.88
Detailed specification: Download
Presented by
Magnus Kullberg
+46 79 079 55 45

Contact Berthon Scandinavia