Skip to main content

Malö 39

Under negotiation

– – – – – Please scroll down for English version – – – – –

Malö 39 är en mycket trivsam båt för de som gillar att segla och spendera tid ombord. Skrovformen ger utmärkt sjökomfort. Hantverket från Malö är fantastiskt och interiören är tillverkad av högkvalitativ mahogny.

Layouten inkluderar en främre ägarkabin, salong med soffa och två fåtöljer, aktre gästkabin, pentry, navigationsbord och toalett med dusch. Jämfört med många andra båtar i denna storlek är stuvutrymmena mycket goda.

Denna Malö 39 RUBICON levererades från varvet år 1999. Det är en ”standard” Malö 39 dvs den har en integrerad badplattform i aktern (vilket ”classic” inte har). RUBICON är en båt som gillar att segla på de stora haven och har gjort en tur runt jorden med sina nuvarande ägare som köpte båten 2010, rustade upp den och gav sig iväg 2017 för att åter anlöpa Sverige under sommaren 2021.

RUBICON har uppdaterats kontinuerligt och har det mesta i utrustningsväg som kan behövas för längre turer och bekvämt boende ombord, såsom watermaker, kombinerad vind- / släpgenerator, solceller, vindroder, rullmast, elvinschar, stor uppsättning segel, navigationsutrustning, satellittelefon m m.

För er som planerar segla i väg och upptäcka världen med en segelbåt är RUBICON en mycket lämplig båt, kan levereras sjösatt och riggad på Orust våren 2022, helt redo för nya äventyr…

ÄGARENS KOMMENTARER

Vi har genomfört en jordenruntsegling med båten under fyra år och är mycket nöjda och imponerade av vår båt. Båten fick en fullständig genomgång och nästan allt uppgraderades innan avfärd 2017. Jämfört med andra långseglare har problemen varit mycket få och vi har alltid känt oss trygga och litat fullständigt på vår båt. Fartmässigt har vi också blivit positivt överraskade. Detta är ett riktigt kvalitetsbygge in i minsta detalj. Stuvutrymmena är enastående och mängden reservdelar etc etc som följer med båten är enorma. Denna båt kan ta dig vart som helst omedelbart utan behov av mer utrustning.

Båten har alltid vinterförvarats i varmhall och servats proffessionellt.

KEY FACTS

 • Två hytter med dubbelkojer
 • Salong med soffa (sjökoj) och två fåtöljer
 • Gasolspis – 2021
 • Klädsel i salong och akterruff – 2015
 • Rullmast
 • 3 x Elektriska vinschar
 • Storsegel, Genua, Fock, Stormfock, Gennaker
 • Yanmar 55 hk
 • Bogpropeller 8,5 hk – 2017
 • Service batterier 12V / 500 Ah – 2018
 • Vind- / vattengenerator (DuoGen)
 • Solpaneler 600 W
 • Radar
 • Plotter
 • Sjökort, hela världen (Time Zero)
 • Autopilot – 2019
 • Satellittelefon – 2016
 • Watermaker (EchoTec 260) 48 L/h
 • EPIRB
 • Livflotte
 • Skrovgenomföringar – 2016
 • Elektriskt ankarspel, Rocna 25 kg, 100 m kätting
 • Drivankare (Jordan)
 • Teakdäck, limmat – 2020
 • Vindroder (Hydrovane)
 • Båten visas inomhus hos Vindö Marin

För ytterligare information och bokning av visning, vänligen kontakta Berthon Scandinavia!

– – – – – English version – – – – –

Malö 39 is a very pleasant boat for those who like to sail and spend time on board. The hull shape provides excellent sea comfort. The craftsmanship from Malö is fantastic and the interior is made of high-quality mahogany.

The layout includes a forward owner’s cabin, Saloon with sofa and two armchairs, aft guest cabin, galley, navigation table and heads with shower. Compared to many other boats of this size, the stowage space is very good.

This Malö 39 RUBICON was delivered from the shipyard in 1999. It is a “standard” Malö 39, i.e. it has an integrated bathing platform in the stern (which “classic” does not have). RUBICON is a boat that likes to sail on the great seas and has made a trip around the world with its current owners, who bought the boat in 2010, refurbished it and set off in 2017 and returned to Sweden again in the summer of 2021.

RUBICON has been continuously updated and equipped with most of the items needed for longer trips and comfortable accommodation on board, such as watermaker, combined wind / sea generator, solar cells, wind vane steering, furling mast, electric winches, large set of sails, navigation equipment, satellite communication, an more.

For those of you who plan to go sailing and exploring the world with on board a nice sailing yacht, RUBICON is a very suitable boat, which can be delivered launched and rigged in Orust in the spring of 2022, completely ready for new adventures…

RUBICON is located at Orust, where it now rests in a heated winter shed at Vindö Marin.

OWNER’S COMMENTS

We have sailed around the world with this yacht during four years and are very satisfied and impressed with our yacht. RUBICON got a complete review / service and most equipment was updated before the departure in 2017.

Compared to other long-distance sailors, the problems have been few and we have always felt safe and have  had complete trust in our boat. In terms of speed, we have also been pleasantly surprised. This is a real quality build, down to the smallest detail. The stowage space is outstanding and the amount of spare parts and other items being part of the boat is huge. This yacht can take you anywhere instantly without any need for more equipment.

RUBICON has always been stored in a heated shed during winter times and has been proffessionally serviced and maintained.

KEY FACTS

 • Two cabins with double berths
 • Saloon with sofa (sea berth) and two armchairs
 • Gas stove – 2021
 • Upholstery in the saloon and aft cabin – 2015
 • Furling mast
 • 3 x Electric winches
 • Mainsail, Genoa, Jib, Storm jib, Gennaker
 • Yanmar 55 hp, approx 5.000 hrs
 • Book propeller 8.5 hp – 2017
 • Service batteries 12V / 500 Ah – 2018
 • Wind / water generator (DuoGen)
 • Solar panels 600 W
 • Radar
 • Plotter
 • Charts, worldwide (Time Zero)
 • Autopilot – 2019
 • Satellite Phone – 2016
 • Watermaker (EchoTec 260) 48 L / h
 • EPIRB
 • Life raft
 • Through hull fittings – 2016
 • Electric windlass, Rocna 25 kg, 100 m chain
 • Sea anchor (Jordan)
 • Teak deck, glued – 2020
 • Wind vane steering (Hydrovane)

For further information and booking of viewing, please contact Berthon Scandinavia!

 

 

Brand: Malö
Model: 39
Location: Orust
Length (meters): 12.24
Width (meters): 3.76
Depth (meters): 1.68
Detailed specification: Download
Presented by
Magnus Kullberg
+46 79 079 55 45

Contact Berthon Scandinavia