Skip to main content

*Sold* Najad 332

Under negotiation

 

– – – – –  Please scroll down for English version  – – – – –

Najad 332 är en supertrevlig båt. Den är snygg, bekväm och riktigt roliga att segla. Det är en båt som är byggd för att hantera de stora haven men som naturligtvis även lämpar sig för kust- och skärgårdssegling. Byggkvaliteten är såklart vad du kan förvänta dig av en Najad – perfekt i varje detalj.

Najad 332 INGA erbjuder en bra layout. Du finner pentry, navigationsbord och toa i direkt anslutning till nedgångstrappan. Salongen har två soffor. Det finns en förpik med v-koj samt och en hytt akter om pentryt, med en bred dubbelkoj.

Precis som alla Najad 332 har INGA en fenköl och ett spaderoder vilket gör båten lättmanövrerad. Den kraftfulla 28 hk Volvo MD 2030 motorn och bogpropellern är naturligtvis bra att ha till hands i trånga och/eller blåsiga förhållanden. Segelhantering är snabb och enkel då båten är utrustad med rullmast. INGA är utrustad med ratt i stället för rorkult vilket ger ”storbåtskänsla”. Om du inte tidigare låtit autopiloten göra jobbet under blåsiga och regniga dagar kommer du antagligen att bli förvånad över hur bra den styr, medan du själv sitter torrt och bekvämt bakom den väderskyddade vindrutan och sprayhooden och sköter trimning av segel och navigering.

INGA levererades ny från varvet 2005 till sina nuvarande ägare. Hon har använts mycket sparsamt för familjesegling under sommaren. Hon har seglats i sina hemmavatten Skagerack och Kattegatt. Under de senaste 6 åren har båten använt mycket lite. INGA är nu sjösatt och redo för säsongen!

KEY FACT`S

 • In-mast furling
 • Ratt styrning
 • Elektrisk ankarspel i fören
 • Sprayhood – 2018
 • Sprayhood förlängning – 2018
 • Bogpropeller
 • 276 motortimmar
 • 2 bladig folding propeller
 • servicebatterier – 2021
 • Radar
 • Plotter
 • Autopilot
 • 3 x seglingsinstrument
 • Stereo med högtalare i salong och sittbrunn
 • Mycket sparsamt använd
 • Båten visas i Göteborg

Vänligen kontakta Berthon Scandinavia för ytterligare information och bokning av visning!

 

– – – – –  English version  – – – – –

Najad 332 is a super nice little cruiser. It is well looking, comfortable and great fun to sail. This is a yacht that was designed and built to handle the big seas, but is of course also perfectly suitable for coastal sailing and island hopping. The building quality is what you can expect from a Najad – perfection in every detail.

This Najad 332 INGA offers a great layout with the galley, navigation and heads just at the entrance. The saloon has two sofas. There is a forward cabin with a v-berth and a cabin to port, aft of the galley, with a a wide double berth.

Like any Najad 332 INGA has a fin keel and a spade rudder making maneuvering quick and easy, the powerful 28 hp Volvo MD 2030 engine and the bow thruster are be useful in tight and windy conditions. Sail handling is easy since INGA comes with an in-mast furling rig and a furlex for the genua. In the cockpit you will find the optional steering wheel instead of a tiller, giving a “big boat feeling”. If you haven´t let the autopilot “do the job” during windy and rainy days, you might be surprised how well it steer while you can stay behind the weather protecting wind screen and spray hood and handle the trimming of the sails and the navigation.

INGA was delivered in 2005 to its current owners. She has been lightly used for family sailing during the summer in her home waters of Skagerack and Kattegat. During the latest 6 years she has sailed very little. INGA is just launched and ready for the season!

KEY FACT`S

 • In-mast furling
 • Steering wheel
 • Electric windlass
 • Sprayhood – 2019
 • Sprayhood extension – 2019
 • Bow thruster
 • 276 engine hours
 • 2 blade folding propeller
 • Service batteries – 2021
 • Radar
 • Plotter
 • 3 x sailing instruments
 • Stereo with speakers in the saloon and cockpit
 • Very lightly used
 • Located in Göteborg

Please contact Berthon Scandinavia for further information and bookings of viewings!

 

Brand: Najad
Model: 332
Location: Göteborg
Length (meters): 9.98
Width (meters): 3.26
Depth (meters): 1.7
Detailed specification: Download
Presented by
Magnus Kullberg
+46 79 079 55 45

Contact Berthon Scandinavia