Skip to main content

Najad 440 AC

4 200 000 SEK

Please scroll down for English version 

– – – – –

Målet för den framgångsrika designen av Najad 440 var att skapa en exklusiv segelbåt som kan hanteras bekvämt, effektivt och säkert av ett besättning på en eller två personer men med 3 kabiner så att totalt 6 personer kan segla och bo bekvämt ombord.

Resultatet från kombinationen av konstruktören Judel / Vrolijk & Co, marina inredningsarkitekten Rhodes & Young och Najadvarvets, blev en banbrytande, exceptionell ‘world class’ båt. Najad 440 passar lika bra för oceansegling som för kustnära segling. Najad 440 finns i två olika versioner, AC (akter sittbrunn) och CC (center sitbrunn).

Denna Najad 440 DEXTER är en AC-version som levererades 2008. Detta innebär att den erbjuder en stor sittbrunn och två rattar som möjliggör enkel åtkomst till badbryggan i aktern. Den har ett fast sittbrunnsbord med plats för 6 personer eller mer. Sprayhooden och sittbrunnstältet ger bra skydd även vid segling i kalla klimat.

Layouten består av två akterhytter med dubbelkojer och en främre hytt (owners cabin) med dubbelkoj och egen toalett med dusch. Ett stort kök finns till babord om nedgångstrappan och en toalett med dusch till styrbord. Salongen har en C-soffa till babord och två fåtöljer och navigationsplats på styrbordssidan.

Interiören är gjord av utvald mahogny med durkar av Jatoba.

Denna Najad 440 DEXTER har en motorn från 2012 med cirka 500 gångtimmar, seglen (stor, genua och fock) tillverkades av Elvström 2018. Ett stort antal uppgraderingar och service har gjorts under 2020 och 2021 innefattande bl a till nytt drev, bälg och 3 bladig foldingpropeller, blästring av botten och ny epoxi-grundfärg samt (vit) bottenfärg, renovering och slipning av teakdäck, stor motorservice inklusive utbyte av turbo, avgaskrök och uppgradering av interface spom visar motordata på plottern. Båten fick också ny elektronik såsom radar, plotter, seglingsinstrument, autopilot, stereo m m.

Just nu är DEXTER i vintervila i en uppvärmd hall hos Orust Yacht Service i Henån. Planerad sjösättning 15 april. Om du söker en premium segelbåt i toppskick, helt redo för kommande säsong – här är den!

KEY FACT’S

 • Layout: 3 kabiner med dubbelkojer. Förpik (owners cabin) med eget badrum, 2 x akterkabiner, toa / dusch till styrbord om ingången, stort pentry till babord, salong med C-soffa och navigationsplats.
 • Epoxibehandling – 2020
 • Elektrisk in-mast furling
 • 2 x elektriska vinschar (Andersen 52 FSTE)
 • 2 x manuella vinschar (Andersen 40 FST)
 • Hydraulisk kick och akterstag, manövreras från sittbrunnen
 • Storsegel, Genua och Fock – 2018
 • Elektriskt ankarspel (Lofrance), 25 kg Delta-ankare, 40 m kätting
 • Volvo Penta D2-75 ca. 500 timmar – 2012
 • Segeldrev, bälg, 3 bladig (Flexofold) propeller – 2020
 • Full motorservice – 2021
 • Rengöring av tankar – 2020
 • 6 x AGM-batterier – 2020
 • Bogpropeller med fjärrkontroll
 • Livflotte
 • Navigationssystem (Raymarine) – 2020/21
 • Stereo (Fusion) med subwoofer – 2020
 • 2 x elektriska toaletter – 2020/21

För ytterligare information och bokning av visning – via videosamtal eller ”på riktigt”, vänligen kontakta Magnus Kullberg, Berthon Scandinavia.

– – – – –

English version 

The aim for the successful design of the Najad 440 was to create a luxury, highly exclusive and superb sailing yacht, capable of being handled comfortably, effective and safety by a crew of one or two persons.

The outcome from the combination of naval architect Judel/Vrolijk & Co, interior designer Rhodes Young and Najadvarvets craftsmen, was a ground-breaking, exceptional ‘world class’ yacht. Najad 440 is equally suited to the ocean adventurer as to the gentler life of costal cruising and island hopping.

Najad 440 comes in two different versions, AC (aft cockpit) and CC (center cockpit). This Najad 440 DEXTER is an AC version that was delivered in 2008. This means it offers a large cockpit and two steering wheels which allows for easy access to the swim platform in the stern. It has a fixed cockpit table with space for 6 persons or more. The sprayhood and cockpit tent offers good protection also in cold climate sailing conditions.

The interior layout offers two aft cabins with double berths and a forward (owners) cabin with a double berth and en suite toilet with shower. A large gally is located to port of the entrance and a toilet with shower to port. The saloon has a C-sofa to port and two seats and navigation area is on the starboard side.

The interior is made of selected mahogany with floorboards in Jatoba.

Th engine is from 2012 and has approx.. 500 hrs, the sails (main, genua and jib) is Elvström from 2018. A number of upgrades and service has been done during 2020 and 2021 including for example new sail drive, seal and propeller, sandblasting of the bottom, new epoxy primer and (white)  antifouling, teak deck renovation and sanding, big engine service including replacement of turbo, exhaust elbow and adding of engine data interface. It also got new electronics such as radar, plotter, autopilot sailing instruments, stereo and a lot more.

At the moment DEXTER is in winter rest inside a heated shed at Orust Yacht Service in Henån. It is planned to be launched in April. So if you are looking for a very nicely updated Najad 440 AC fully ready to go – here it is!

KEY FACT’S

 • Layout: Sleep 6 in 3 double berth cabins. Owners forward cabin with en suite bathroom, 2 x aft guest cabins, heads / shower to sb of entrance, galley to port of the entrance, saloon with navigation
 • Epoxy treatment – 2020
 • Electric in-mast furling
 • 2 x Electric winches (Andersen 52 FSTE)
 • 2 x Manual winches (Andersen 40 FST)
 • Hydraulic boom vang and aft stay, cockpit manoeuvred
 • Main sail, Genua and Working jib – 2018
 • Electric windlass (Lofrance) 25 kg Delta anchor, 40 m chain
 • Volvo Penta D2-75 approx. 500 hrs – 2012
 • Sail drive, seal, 3 blade (Flexofold) propeller – 2020
 • Full engine service – 2021
 • Cleaning of tanks – 2020
 • 6 x AGM Batteries – 2020
 • Bow thruster with remote control
 • Liferaft
 • Navigation system (Raymarine) – 2020/21
 • Stereo (Fusion) with subwoofer – 2020
 • 2 x Electric toilets – 2020/21

For more information and booking of viewings please contact Magnus Kullberg, Berthon Scandinavia!

 

Brand: Najad
Model: 440
Location: Henån
Length (meters): 13.5
Width (meters): 4.03
Depth (meters): 2.1
Detailed specification: Download
Presented by
Magnus Kullberg
+46 79 079 55 45

Contact Berthon Scandinavia