Skip to main content

Najad 505

Under negotiation

– – – – – Please scroll down for English version – – – – –

Najad 505 är en unik båt i sin klass. För att vara en mycket bekväm 50 fots “cruiser” är hon extremt effektiv i vattnet och erbjuder fantastisk roderkänsla. Hon är säker och stabil även i de tuffaste förhållandena, bl a på grund av sin robusta konstruktion och design, vilket naturligtvis är i linje med vad du förväntar dig av en Najad.

Skrovets erbjuder utmärkta sjöegenskaper, både under segel och för motor, en viktig egenskap för komfort vid långfärdssegling. Att båten kan hanteras av en person under segling bidrar till säkerhet, frihet och flexibilitet vid segling på större hav såväl som vid kust- och skärgårdssegling.

Däckets layout erbjuder rena öppna ytor med flushmonterade skylights och däcksluckor. Den välskyddade (mycket) stora mittbrunnen, med sittplats för 6 personer erbjuder även ergonomisk åtkomst till vinschar, segel- och navigationsutrustning. Bakom sittbrunnen finns ett soldäck och i den breda akterspegeln finns en stor badplattform, perfekt för vattensportaktiviteter.

När denna Najad 505 levererades till sin nuvarande (första) ägaren, transporterades den direkt från fabriken med vägtransport till Medelhavet. Det har använts sparsamt för familjesegling, är väl underhållet och i xlnt skick. Perfekt belägen i Split, Kroatien – redo för nya äventyr!

KEY FACTS

 • Layout: 4 sovplatser i 2 hytter med dubbelkojer, salong med navigationsplats, längsgående kök, 2 toaletter med dusch
 • Elektrisk rullmast
 • Elektrisk vinsch för uthal
 • Elektrisk Furlex
 • 2 x elektriska genuavinschar (Andersen 68)
 • Hydraulisk kick och akterstag, sittbrunnsmanövrerad
 • Storsegel och Genua i X-Drive Carbon, grå dubbeltaft (UK)
 • Code 0 på rulle
 • Elektriskt ankarspel (Lofrance 2kW), 40 kg ankare, 80 m kätting
 • Yanmar 110 hk  ca 200 tim
 • 4-bladig foldingpropeller
 • Bog- och akterpropeller med dockningsfunktion
 • Luftkonditionering
 • Watermaker
 • Tvättmaskin
 • Generator 6 kW
 • Landgång (kolfiber)
 • Livflotte
 • Komplett navigationssystem (Raymarine)
 • Pris: SEK 6.400.000 ex moms (ca 8.125.000 inkl. moms)

För ytterligare frågor och bokning av visning vänligen kontakta Berthon Scandinavia (f.d. XLNT Yachting)!

 

– – – – English version – – – – – 

Najad 505 CC is a unique yacht in her class. Being a 50-foot comfortable cruiser, she is extremely efficient in the water and responsive at helm. She is safe and stable in even the toughest of conditions due to her sturdy construction and robust design. This is of course in line with what you expect from a real Najad. The hull is shaped for excellent wave piercing capabilities, both under sail and power. This is key for comfort on long distance cruising. All these characteristics and easy handling by a short- or single-handed crew gives you safety, freedom and flexibility when crossing oceans and at coastal, archipelago sailing.

The deck layout offers clean open deck areas with flushed skylights and deck hatches. The safe and well protected (very) large centre cockpit, with comfortable seating for 6 persons, is located close to the centre of gravity. Because of its central positioning the helmsman is close to all important things such as winches, sailing gear and navigation station. Since the cockpit is far away from the sea it is very safe in hard weather and it is easy to control the boat from the central positioning. Aft of the cockpit is a large sun bathing deck. The wide transom with the large bathing platform is perfect for water sport activities.

When this Najad 505 was delivered to the current (first) owner it was directly transported from the factory by road transport to the Mediterranean sea. It has been lightly used for family sailing, it has been professionally maintained and is in xlnt condition. Perfectly located in Split, Croatia – ready for new adventures!

KEY FACT’S

 • Layout: Sleep 4 in 2 double berth cabins. Owners aft cabin with en suite heads / shower, forward guest cabin with en suite heads / shower, saloon with navigation area, galley 2 x heads / shower
 • Electric in-mast furling
 • Electrioc winch for out haul (Andersen 46)
 • Electric genua furling
 • 2 x Electric genua winches (Andersen 68)
 • Hydraylic boom vang and aft stay, cockpit manouvered
 • Main sail and working jib of X-Drive Carbon, double grey Taffeta (UK sails)
 • Code 0 on furler
 • Electric windlass (Lofrance 2kW), 40 kg anchor, 80 m chain
 • Yanmar 110 hp approx. 200 hrs
 • 4 bladed folding propeller
 • Retractable bow-and stern thruster with docking function
 • Air condition
 • Watermaker
 • Washing machine
 • Generator
 • Gangway (carbon)
 • Liferaft
 • Complete navigation system (Raymarine)
 • Price: SEK 6.400.000 ex. VAT (ca SEK 8.125.000 incl. VAT)

Please feel free to contact Berthon Scandinavia anytime for questions and booking of viewings!

 

Brand: Najad
Model: 505
Location: Split
Length (meters): 15.32
Width (meters): 4.63
Depth (meters): 2.58
Presented by
Berthon Scandinavia
+46 304 694 000

Contact Berthon Scandinavia