Skip to main content

Swan 46

Under negotiation

– – – – – Please scroll down for English version – – – – –

Beskrivning

Swan 46 är den näst mest byggda båtmodellen ifrån det finska varvet Nautor Swan, inte mindre än 109 båtar byggdes under åren 1983 till 1997. Man kan med dessa fakta konstatera att samarbetet mellan designer German Frers och varvet var väldigt lyckosamt. Swan 46 är en fantastisk cruiser men har även tagit hem segrar i prestigtunga Rolex Swan European Regatta och Rolex Swan World Cup, det ultimata testet för alla Swan båtar.

Linjerna på en Swan är väldigt karakteristiska och det garanterar alltid en båt med otrolig kvalitet, genomtänkta detaljer, säkerhet och seglingsglädje. Båten seglas enkelt med liten besättning tack vare en väldimensionerad däckslayout och utmärkt balans mellan segel och skrov. Likt andra Swan modeller så är hennes design och konstruktion i en annan nivå jämfört med andra produktionsbåtar, något man upplever och uppskattar under tuffa förhållanden till havs.

Denna Swan 46 mk1, QUINDJAMMER, är i fint skick. Hon har under dom senaste åren bla fått ny stående rigg, nytt storsegel och sprayhood. Båtens ägare har förvarat henne inomhus i varm hall på vintern och underhållet har skötts professionellt. Hon finns att beskåda på Orust.

Ägarens kommentarer

Efter köp av båten i Lymington, England, i september 2016 seglades hon till Orust där hon har haft sin hemmahamn i Kungsviken sen dess. Utöver några turer till norska Sørlandet så har vi seglat mest i Bohuslän. 2019 seglade min sambo och jag ut på en längre seglats, först över till Kristiansand i Norge, vidare till Dover i England och därefter söderut. Med stopp i Portugal och slutligen till Cadis i Spanien så var det på tiden att vända. Vi tog oss upp till Vilamoura i Portugal där båten fick vila på land under vintern. I mars 2020 flög vi åter till Portugal för att segla henne hem igen, men där blev vi fast i tre månader pga Corona. Vi hade under denna tid inte lov att göra annat än att vänta och göra korta dagsturer med båten. 23 september förtöjde vi åter henne vid bryggan i Kungsviken efter en lyckad seglats hem. Det har varit ett stort nöje att segla med henne och hon har givit oss en stor trygghet under alla väder. Vi har bara varit 2 personer ombord under tiden för mitt ägande och hon har varit fantastik att bo i. Det har blivit många fantastiska upplevelser och jag hoppas att nya ägare ska få lika fina minnen som vi har fått med henne.

KEY FACT’S

 • Konventionell mast med rullsystem på förstaget.
 • Hydraulisk kick och akterstagssträckare.
 • 7 kojplatser fördelat på förpik, salong och härlig ”Owner’s cabin”.
 • 2 toaletter.
 • Elektriskt ankarspel i fören (Lofrans).
 • Nytt limmat teakdäck 1996.
 • Inredning i Burmesisk teak och dynor i alcantara.
 • Nanni 5-cyl diesel med rak axel, Flexofold propeller.
 • Storsegel med fullattor, nytt 2015.
 • Rod rigg utbytt 2015.
 • Webasto värmare
 • Solceller på rostfria bågar.
 • Livflotte
 • Ny sprayhood 2017
 • Radar
 • Vinterförvarad inomhus i varm hall av nuvarande ägare.

För ytterligare information och bokning av visning vänligen kontakta Berthon Scandinavia.

– – – – – English version – – – – –

Broker’s comment

Swan 46 is the second most built boat model from the Finnish shipyard Nautor Swan, no less than 109 boats were built during the years 1983 to 1997. With these facts it can be stated that the collaboration between designer German Frers and the shipyard was very successful. Swan 46 is a fantastic cruiser but has also taken home victories in the prestigious Rolex Swan European Regatta and Rolex Swan World Cup, the ultimate test for all Swan boats.

The lines on a Swan are very characteristic and it always guarantees a boat with incredible quality, well-thought-out details, safety and sailing pleasure. The boat is easily sailed with a small crew thanks to a well-dimensioned deck layout and excellent balance between sail and hull. Like other Swan models, her design and construction are on a different level compared to other production boats, something you experience and appreciate under tough conditions at sea.

This Swan 46, QUINDJAMMER, is in good condition. In recent years, she has, among other things, received a new standing rig, a new mainsail and sprayhood. The boat’s owner has kept her indoors in a warm shed in the winter and the maintenance has been handled professionally. She can be seen at Orust.

Owner´s comment

After buying the boat in Lymington, England, in September 2016, she sailed to Orust where she has had her home port in Kungsviken since then. In addition to a few trips to Norwegian Sørlandet, we have sailed mostly in Bohuslän. In 2019, my partner and I sailed out on a longer voyage, first over to Kristiansand in Norway, on to Dover in England and then south. With a stop in Portugal and finally to Cadis in Spain, it was time to turn around. We went up to Vilamoura in Portugal where the boat was allowed to rest on land during the winter. In March 2020 we flew back to Portugal to sail her home again, but there we were stuck for three months due to Corona. During this time we were not allowed to do anything but wait and make short day trips with the boat. On September 23, we moored her again at the dock in Kungsviken after a successful sailing home. It has been a great pleasure to sail with her and she has given us great security in all weathers. We have only been 2 people on board during the time of my ownership and she has been fantastic to live in. There have been many fantastic experiences and I hope that new owners will have as good memories as we have had with her.

 

KEY FACT’S

 • Conventional mast with furling system on headstay.
 • Hydraulic boom vang and backstay tensioner.
 • 7 berths in forward cabin, the saloon and a ”Owner’s cabin” in the aft.
 • 2 heads.
 • Electric anchor winch in the bow (Lofrans).
 • New teak deck (glued) 1996.
 • Interior in Burmese teak, cushions in alcantara.
 • Nanni 5-cyl diesel with shaft, Flexofold propeller.
 • Main sail with fully batten, new 2015.
 • Rod rig changed 2015.
 • Webasto heater.
 • Solar panels fitted on stainless steel frames.
 • Life raft.
 • New sprayhood 2017
 • Radar
 • Kept inside wintertime in heated shed by the current owner.

For further information and booking of viewing please contact Berthon Scandinavia.

 

Brand: Swan
Model: 46 mk1
Location: Henån
Length (meters): 14.36
Width (meters): 4.41
Depth (meters): 2.50
Detailed specification: Download
Presented by
Fredrik Sundberg
+46 70 822 02 09

Contact Berthon Scandinavia