Skip to main content

Sweden Yachts 50

2 695 000 SEK

– – – – – Please scroll down for English version – – – – –

BESKRIVNING

Den första Sweden Yachts 50 lanserades 1987 och blev en succé för varvet. Totalt byggdes 19 50-fotare under de närmaste 10 åren. Det är lätt att förstå varför denna modell var så uppskattad av deras ägare och beundrad av alla seglare som tittar på henne. Skrovet och däcket är konstruerade av en balsakärna och handlagd glasfibermatta. Resultatet är inte bara ett starkt, styvt och lätt skrov utan också en yacht som kommer att behålla sin högglansiga finish länge. Detta är en yacht där varvet inte har sparat på något när man pratar om kvalitet både över och under däck.

Om du letar efter den perfekta ”blue water cruisern” måste du titta närmare på denna Sweden Yachts 50.

Denna Sweden Yachts 50, BOOMERANG AF STOCKSUND, är verkligen unik. Hon levererades 1989 till sin första ägare. Redan två år senare såldes hon till sin nuvarande ägare och har stannat där i 30 år. Ägaren har använt henne för familjesegling varje sommar, mestadels i Östersjön och inte längre västerut än Danmark. Hon har varit varsamt omhändertagen och uppdaterad under åren. Nyligen har masten bytts ut mot en elektrisk rullmast från Seldén och en bogpropeller är installerad. Hon är en snabb seglare och mycket lätt att hantera med en liten besättning, du kan enkelt segla henne shorthanded. Yachten har förvarats inomhus vintertid och service utförts professionellt.

KEY FACT’S

 • Elektrisk rullmast med självslående fock -2015
 • Storsegel och fock i bra kvalitet och skick -2015
 • 2 x Elektriska vinschar från Lewmar
 • Bogpropeller-2015
 • Renoverat teak däck -2014
 • Blästrad botten, ny bottenfärg -2021
 • 6 kojplatser i 3 kabiner
 • Owner’s cabin med separat toalett och dusch
 • Mahogny interiör
 • Elektriskt ankarspel i fören
 • Volvo Penta TMD31
 • Navigation system med AIS, Raymarine / B&G / Autohelm
 • Bly köl, grund 1,98m
 • Familjeseglad på ostkusten
 • Vinterförvarad inomhus

För ytterligare information och bokning av visning vänligen kontakta Berthon Scandinavia.

– – – – – English version – – – – –

DESCRIPTION

The first Sweden Yachts 50 was launched in 1987 and became a success for the boatyard. A total of 19 yachts was built under the next 10 years. It is easy to understand why this model was so appreciated by their owners and admired by all sailors that look at her. The hull and deck are constructed of end-grain balsa core between hand-laid fiberglass rowing and mat. The result is not only a strong, stiff and light ship but also a yacht that will keep her high gloss finish for long time. This is a yacht where the yard hasn’t put aside anything when talking about quality both above and below deck.

If you are looking for the perfect blue water cruiser, you have to take a closer look at this Sweden Yachts 50.

This Sweden Yachts 50, BOOMERANG AF STOCKSUND, is really unique. She was delivered in 1989 to her first owner. Already two years later she was sold to her current owner and has stayed there for 30 years. The owner has used her for family sailing every summer, mostly in the Baltic Sea and no longer west than Denmark. She has been gently taken care of and updated during the years. Recently has the mast been replaced with an electrical furling mast from Seldén and a bow thruster is installed. She is a fast sailor and very easy to handle with a small crew, you can easily sail her shorthanded. The yacht has been stored indoors for the winter and service is professionally made.

KEY FACT’S

 • Electrical furling mast with self-tacking jib -2015
 • Main sail and jib in good condition -2015
 • 2 x Electric winches from Lewmar
 • Bow thruster -2015
 • Refurbished teak deck -2014
 • Refurbished underwater body -2021
 • 6 berths in three cabins
 • Owner’s cabin with separate head/ shower
 • Mahogany interior
 • Electric anchor winch in the bow
 • Volvo Penta TMD31
 • Complete navigation system with AIS, Raymarine / B&G / Autohelm
 • Lead keel, shallow draft 1,98m
 • Stored inside during the vinter

For further information and booking of viewing please contact Berthon Scandinavia.

Brand: Sweden Yachts
Model: 50
Location: Gryt, Sweden
Length (meters): 15.25
Width (meters): 4.35
Depth (meters): 1.98
Detailed specification: Download
Presented by
Fredrik Sundberg
+46 70 822 02 09

Contact Berthon Scandinavia